Wayang kulitfiguren. Afbeeldingen uit: Wajang poerwa.
Impressum: ’s Rijks Ethnographisch Museum, Leiden (1896).
Auteur: L. Serrurier ©. Herkomst: afd. Speciale Collecties,
Bibliotheek Wageningen UR (2008).