The Puppetry Museum's international library - comprising a collection of books in more than thirty different languages - is
specialised in folk and mainstream puppet theatre and related arts. We would like to invite anyone who is interested
to consult our collection of books on location, by appointment. We advise you to type one word or a series of
words between "inverted commas" if you are looking for a specific title ('titel') or author ('auteur'),
or if you prefer to do a free search ('vrij zoeken').

 De wajang poerwa : een vorm van Javaans toneel

Auteurs:Kats, J.
Soelardi
Editie:[2e dr.] / ingel. door J.J. Ras en H.A. Poeze.
Plaats:Dordrecht etc. : Foris
Uitgever:Foris
Jaar:1984.
Pagina's:XLVI, 6, VIII, 446 p., 87 bl. pl., 3 uitslaande bl.
Illustraties:ill.
ISBN:90-6765-068-4
ISSN:
Reeks:(Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Indonesische herdrukken)
Annotatie:Fotomech. herdr. van de 1e uitg. o.d.t.: Het Javaansche tooneel : dl. I : Wajang poerwa. - Weltevreden ; Commissie voor de Volkslectuur, 1923. Met lit.opg.
stamboeknummer:72468
Signatuur:KATS waja
Taal:NL
Trefwoord(en):
Iconologie
Indonesië
Mahabharata
Ramayana
Schimmen
Schimmenspelrepertoire
Wayang