Het leven van Jan Klaassen verteld aan de Nederlandsche jeugd.
Auteur: J. Schenkman. Impressum: Theod. Bom, Amsterdam (1860).