Here you will find hyperlinks to national and international websites relating to puppet theatre. They have been classified by the following subjects: General, Books, Bunraku, Education, Festivals, Film and Television Puppets, Companies, Guignol, Jan Klaassen, Karagöz, Links, Masks, Museums, Organisations, Paper Theatre, Pinocchio, Puppetry Texts, Pulcinella, Punch, Shadow Puppet Theatre, Ornamental Dolls, Magic Lanterns and Wayang.

Poppenspe(e)lmuseumsites   Puppetry Museum sites


www.poppenspe(e)lmuseum.nl
Algemene museale en achtergrondinformatie over de diverse thema-tentoonstellingen. Teksten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

General museum-related and background information about the various theme exhibitions. Texts are available in Dutch, French, German and English.


www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl
Deze Nederlandstalige site geeft hoofdzakelijk informatie over de internationale bibliotheek van het Poppenspe(e)lmuseum en informatie over de collectie en het internationale poppen- en objecttheater. Teksten en illustraties vormen als hetware een poppentheaterencyclopedie. Een belangrijk onderdeel van deze site iseen poppentheater-abc met bijna vijfhonderd lemma’s. Het omvat de verklaringvan woorden, uitdrukkingen, begrippen, poppentheatertechnieken, karakteristieke poppentheaterfiguren en belangrijke personen. Het boekenbestand omvat bijna zevenduizend boektitels. Via een klik in de menubalk op Nieuws, Pamfletten en Doepak is ook informatie beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

This Dutch-language site mainly provides information about the Puppetry Museum's international library collection which comprises almost seven thousand book titles and also information about the collection and about international puppet and object theatre. The texts and illustrations form - as it were - a puppet theatre encyclopedia. An important component of the website is the Dutch-language ABC of Puppetry ('poppentheater-abc') with nearly five hundred entries. This section contains an explanation of the terms, expressions, concepts, puppetry techniques, characteristic puppet theatre figures and important people. Information is available in Dutch, French, German and English, and can be accessed by clicking on 'News', 'Pamphlets' and 'Doepak' in the menu bar.

www.geheugen.delpher.nl
Op deze tweetalige site kunnen ongeveer vierduizend posters, prenten en foto’s ophet gebied van het poppenspel en aanverwante kunsten geraadpleegd worden.

Via this bi-lingual website you can view around four thousand posters, prints and photos all on the subject of puppetry and related arts.


www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs
Een educatief Poppenspe(e)lspeur- en -vragenspel voor jong en oud over het poppentheater.

This Dutch-language educational Puppetry Museum treasure hunt and quiz ('Poppenspe(e)lspeur- en -vragenspel') about puppet theatre is suitable for young and old.