Afbeelding 1 is niet beschikbaar...
Stilte is de sterkste taal
‘Een pop is geluidloos, de stilte is zijn sterkste taal.
Maar omdat hij pantomimisch niet sterk genoeg staat,
nemen wij onze toevlucht tot teksten.’
 
Magie en verwondering
‘De magie van de pop berust op een techniek. Beheerst
men die, dan is het resultaat vaak zo dat de toeschouwer
zich uit in termen die van verwondering getuigen.’
 
Feike Boschma poppen- en marionettenspeler
 
Citaten uit:
Wij Poppenspelers, 9e jaargang nr. 2 (1963);
Poppenspel, VCO-special (1963);
Feike Boschma – Een leven aan draadjes.
Impressum: Hanny Alkema – Uniepers, Abcoude/
Nederlands Poppenspel Instituut, Amsterdam (1992).
Poppenspe(e)lmuseumeducatie. Prenten- en tekstenreeks ‘Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren’. Nr. 1. Illustratie: Elsje Zwart ©. Concept en tekst: Otto van der Mieden ©. Info: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl (2010).