Papieren theater

Afbeelding 18 is niet beschikbaar...   Het papieren theater is een vorm van miniatuurtheater die
in het Europa van de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw zeer in trek was bij de gegoede burgerij. Er waren
bouwplaten te koop van theaters, decors en figuurtjes. De onder-
delen moesten worden uitgeknipt en aan elkaar worden
geplakt. Het papieren poppetje kan met glijders over het toneeltje heen en weer
schuiven. De figuur is plat, heeft meestal geen beweegbare delen en is altijd met
het gezicht naar het publiek gekeerd.

Gordijn en Kasper(l)

   De spelers declameerden teksten die speciaal voor het papieren theater bestemd
waren. Dikwijls zijn dit ingekorte versies van populaire stukken die in de echte
schouwburg gespeeld werden. Bij de decorwisseling wordt een papieren voorhang
neergelaten. Deze toont meestal een afbeelding van een fraai geplooid gordijn.
   De kluchtfiguur tussen de gordijnen is Kasper(l) – de hoofdfiguur in het
Duitse volkspoppentheater. De poppenkastbel klingelt ten teken dat de voor-
stelling gaat beginnen. Laat de poppetjes nu maar schuiven!
Poppenspe(e)lmuseumeducatie. Prenten- en tekstenreeks ‘Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren’. Nr. 18. Illustratie: Elsje Zwart ©. Concept en tekst: Otto van der Mieden ©. Info: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl (2010).