Colofon

Afbeelding 25 is niet beschikbaar...
   Inspiratiebron Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren: foto’s, grafiek,
afbeeldingen, prenten, theaters, poppen en voorstellingen-
registraties uit de museumcollectie. Illustraties: Elsje Zwart ©.
   Concept en teksten: Otto van der Mieden ©. Beiden zijn van
huis uit poppenspeler. Met dank aan Hetty Paërl.

Poppenspe(e)lmuseuminformatiecentrum en Doepak

   Ontdek op onze bibliotheeksite een YouTube-speellijst met aan het poppen-
spel en aanverwante kunsten gerelateerde filmpjes.
   Een poppentheater-abc geeft uitleg over poppentheatertechnieken, -begrippen
en karakteristieke personages. Hyperlinks binnen het alfabet verwijzen naar andere
lemma’s en diverse museumpublicaties. Doepak is een rijk geïllustreerde en educa-
tieve uitgave voor jong en oud. Enkele van deze zogenoemde kruimelkrantkrab-
bels
zijn ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.
Afbeelding geregistreerd museum is niet beschikbaar...
 
Donaties, missionstatement en copyright ©
   Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt dankzij donaties van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, het De Gijselaar-Hintzenfonds en Vrienden van het Poppenspe(e)lmuseum.
Het Poppenspe(e)lmuseum verwerft, onderzoekt, ontsluit, beheert en presenteert materieel en immaterieel erfgoed op het gebied van het poppentheater in de ruimste zin van het woord., streeft naar bundeling
van informatie en archivering op het gebied van het internationale poppen- en objecttheater en biedt kennis van het verleden en inzicht in het heden.
   Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij het Poppenspe(e)lmuseum c.q. de auteurs. Niets van het
gepubliceerde beeld- en tekstmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door opnamen, fotokopieën, of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van het Poppenspe(e)lmuseum ©.
 
Adres
Poppenspe(e)lmuseum   Kerkweg 38   8193 KL   Vorchten NL   Tel.: +31(0)578 - 560239/631329   Fax: +31(0)578 – 560621  info@poppenspelmuseum.nl  www.poppenspelmuseum.nl
Poppenspe(e)lmuseumeducatie. Prenten- en tekstenreeks ‘Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren’. Nr. 25. Illustratie: Elsje Zwart ©. Concept en tekst: Otto van der Mieden ©. Info: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl (2010).