Alle gekheid op een stokje

Uitdrukking die gebruikt wordt als verzoek om op te houden met grapjes maken en een kwestie nu in alle ernst te bespreken of als aankondiging dat je zelf ophoudt met grappen maken. Het woord Stokje in de uitdrukking verwijst naar de Narrenstaf. Dit is een van de attributen die Narren gebruiken om voor vermaak te zorgen.
Alle_gekheid
Illustratie uit: Lothar Meggendorfers Spielwelt.
Auteur: Hildegard Krahé.
Impressum: Hugendubel, München (1983).
Stamboeknummer: 70.512.