Cassandre

Pantalone-achtig type. Komt veel voor in negentiende-eeuwse Franse Poppenspelteksten, waarin Polichinelle de hoofdrol heeft. Cassandre speelt meestal de bezadigde pa. Nu eens
is hij de vader van Pierrot, dan weer die van Arlequin of Colombine (Colombina).
Cassandre
Illustratie uit: Masques et bouffons (comédie italienne).
Auteurs: Maurice Sand, A. Manceau.
Impressum: Michel Lévy frères, Paris (1860).
Stamboeknummer: 73.066.