Clown

Iemand die dwaas doet. Het beroep van clown is vooral verbonden met het circus. Hij is de pias die soms acrobatische kunsten vertoont, die altijd misgaan. Als hij een muziekinstrument bespeelt, wijkt het bespelen vaak af van het normale. Zijn gezicht is zo geschminkt dat het altijd een grimas vertoont. Aan zijn kleren is alles verkeerd. Zo is de jas veel te wijd en zijn de schoenen twee keer te groot. De clownsfiguur zien we ook terug in het traditionele poppentheater. In het Engelse Volkspoppenspel heeft hij een vaste plaats. Vroeger heette hij gewoon 'clown', later werd hij Joey genoemd. Hij is de vriend vanĀ  Mr Punch. Joey is de enige persoon die niet door Punch wordt neergeslagen.
Clown
Illustratie uit: The Punch & Judy show : history, tradition and meaning.
Auteur: Robert Leach.
Impressum: Batsford Academic and Educational, London (1985).
Stamboeknummer: 70.867.