Contactschim

Schimfiguur die pal tegen een halftransparant scherm aan gehouden wordt, waardoor deze een schaduwbeeld geeft dat even groot is als de figuur zelf.
Zie ook ProjectieSchim en Schimmenspel.
Contactschim
Illustratie uit: Handleiding voor poppen maken
en de techniek van het poppenspel.
Auteur: David Currell.
Impressum: Helmond, Helmond (1994).
Stamboeknummer: 73.367.