Bibliotheek

Uit onze oude Amstelstad : schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere ...
Titelvariant:
Impressum:
Amsterdam : S.L. van Looy
Jaar:
1890.
Reeks:
Taal:
NL
ISBN:
Annotatie:
Uitg. in 4 dl : tweede bundel. Bevat: Het miniatuur-tooneel van Pieter Barbiers, 1756.
Editie:
ISSN:
Illustraties:
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
122 p.
Attachement:
Titlesplit:
door N. de Roever.
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Roever, N. de
Uitgever(s):
S.L. van Looy
Stamboeknr(s):
72166
Uit