Bibliotheek

Uit onze oude Amstelstad : schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere ...
Titelvariant:
Impressum:
Amsterdam : S.L. van Looy [etc.]
Jaar:
1893.
Reeks:
Taal:
NL
ISBN:
Annotatie:
Uitg. in 4 dl.: vierde bundel.
Editie:
ISSN:
Illustraties:
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
VIII, 119 p.
Attachement:
Titlesplit:
door N. de Roever ; met een levens-schets [van den schrijver] door D
Auteur(s):
Meijer, D.C.
Roever, N. de
Uitgever(s):
S.L. van Looy
Stamboeknr(s):
72167
Uit