Bibliotheek

Soembangsih : gedenkboek Boedi-Oetomo 1908 - 20 mei - 1918
Titelvariant:
Impressum:
Amsterdam : Tijdschrift Nederl. Indië oud & nieuw
Jaar:
1918.
Reeks:
Taal:
NL
ISBN:
Annotatie:
Bevat hoofdstuk over Wayangbeeldkunst p.93-104.
Editie:
[red. : Sosro Kartono, Noto Soeroto, Surya Ningrat].
ISSN:
Illustraties:
ill.
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
148 p.
Attachement:
Titlesplit:
bandteek. van Raden Soerjowinoto.
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Soerjowinoto, Raden
Uitgever(s):
Tijdschrift Nederl. Indië oud & nieuw
Stamboeknr(s):
71193