Bibliotheek

Theater uit handen : Nederlands poppen- en schimmentheater na 1900 : een collectie
Titelvariant:
Impressum:
Dordrecht : Stichting Poppenspelcollecties voorheen Poppenspelcentrum
Jaar:
©1992
Reeks:
Taal:
NED
ISBN:
90-800863-1-2
Annotatie:
Met samenvattingen in het Engels, Duits, Italiaans en Frans. - Oplage van 1000 exemplaren waarvan 100 genummerd. - Met index, literatuuropgave. -Uitgave ter gelegenheid van het derde lustrum van de Stichting Poppenspelcollecties voorheen Poppenspelcentrum
Editie:
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
28 cm
Paginas:
177 pagina's
Attachement:
Titlesplit:
auteurs : J.J. Bollebakker, G.J.M. Sonnemans, I. Vink
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Bollebakker, J.J.
Sonnemans, G.J.M.
Vink, I.
Uitgever(s):
Stichting Poppenspelcollecties voorheen Poppenspelcentrum
Stamboeknr(s):
72907
72971
76433
76625
76626
76627
77001
Theater