Bibliotheek

Slovenská bábkárska scénografia, 1950-1985
Titelvariant:
Impressum:
Bratislava : Vydal Ustav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie
Jaar:
1985
Reeks:
Taal:
TSJ; RUS; ENG
ISBN:
Annotatie:
Tekst in het Tsjechisch, Russisch en Engels
Editie:
ISSN:
Illustraties:
ill.
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
63 p.
Attachement:
Titlesplit:
[zodpovedny red. : Stefan Bolebruch ; katalóg zostavil : Ladislav Lajcha ; autorky prekladov : Larisa Molnárová ... et al. ; autori fotogr. : J. Benes ....
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Benes, J.
Bolebruch, Stefan
Lajcha, Ladislav
Molnárová, Larisa
Uitgever(s):
Vydal Ustav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie
Stamboeknr(s):
73078