Bibliotheek

Het Vlaamsch tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw
Titelvariant:
Impressum:
Brussel : J. Colassin
Jaar:
1927.
Reeks:
Taal:
NL
ISBN:
Annotatie:
Oplage van 610 genummerde exemplaren. Met bibliogr. en reg.
Editie:
ISSN:
Illustraties:
ill. + 4 losse prenten.
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
650 p.
Attachement:
Titlesplit:
geschreven in opdracht van den Koninklijken Tooneelkring de Morgenstar van Brussel door Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman Thz. ; [tek. Jo
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Coopman, Hendrik
De Swerts, Joz.
Monteyne, Lode
Sabbe, Maurits
Uitgever(s):
J. Colassin
Stamboeknr(s):
70500
Het