Bibliotheek

Er zit een dalang achter de wayang : de rol van de Vorstenlandse dalang in de Indonesisch-Javaanse samenleving
Titelvariant:
Impressum:
Amsterdam : De Goudsbloem
Jaar:
1982
Reeks:
Taal:
NED
ISBN:
Annotatie:
Met literatuuropgave, register. - Promotor: prof. dr. H.G. Schulte Nordholt. Copromotor: dr. J.J. Ras. - Proefschrift Vrije Universiteit te Amsterdam ter verkrijging van de graad van doctor in het jaar 1982
Editie:
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
21 cm
Paginas:
xi, 357 pagina's
Attachement:
kaart + stellingen
Titlesplit:
door Victoria Maria Clara van Groenendael.
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Groenendael, Victoria Maria Clara van
Uitgever(s):
De Goudsbloem
Stamboeknr(s):
74969
76112
Er