Bibliotheek

Pranatjitra : een Javaansche liefde
Titelvariant:
Impressum:
Santpoort : C.A. Mees
Jaar:
1930.
Reeks:
(Oostersche bibliotheek)
Taal:
NL
ISBN:
Annotatie:
Tekst ook bewerkt voor het wajang-wong toneel.
Editie:
ISSN:
Illustraties:
Brontitel:
Formaat:
Paginas:
360 p., [9] bl. pl.
Attachement:
Titlesplit:
uit het Javaansch vert. door C.C. Berg ; met medew. van M. Prawiroatmodjo.
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Berg, C.C.
Prawiroatmodjo, M.
Uitgever(s):
C.A. Mees
Stamboeknr(s):
74999
Pranatjitra