Bibliotheek

Tussen schemering en dageraad : achtergronden van de wajang poerwa
Titelvariant:
Impressum:
The Hague : Moesson
Jaar:
Copyright 1981
Reeks:
Taal:
NED
ISBN:
90-70301-24-5
Annotatie:
Met index, literatuuropgave
Editie:
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
30 cm
Paginas:
129 pagina's, 1 ongenummerde uitslaande pagina
Attachement:
Titlesplit:
J.M. Knaud ; voorwoord van Z.H. prins Soerjobrongto van Yogyakarta
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Knaud, J.M.
Soerjobrongto, prins van Yogyakarta
Uitgever(s):
Moesson
Stamboeknr(s):
70373
72191
77075