Bibliotheek

Djawa : tijdschrift van het Java-Instituut
Titelvariant:
Bali : English and Dutch articles about the island
Impressum:
Jogjakarta : Java-Instituut
Jaar:
1936
Reeks:
Taal:
MIS
ISBN:
Annotatie:
Teksten in het Engels, Duits, Nederlands en Indonesisch.
Editie:
16de jaargang, aflevering 1,2 en 3
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
30 cm
Paginas:
145 pagina's, 18 ongenummerde pagina's platen
Attachement:
Titlesplit:
onder redactie van Radèn Aria prof. dr. Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, S. Koperberg en M. Soeriaditadja
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Djajadiningrat, Hoesein
Uitgever(s):
Java-Instituut
Stamboeknr(s):
76409
Djawa