Bibliotheek

Das Holländische Volksbuch vom Doktor Faust
Titelvariant:
Impressum:
's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
Jaar:
1926
Reeks:
Taal:
DUI
ISBN:
Annotatie:
Proefschrift Universiteit van Amsterdam. - Met literatuuropgave, register
Editie:
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
26 cm
Paginas:
163 pagina's, 3 ongenummerde bladen platen
Attachement:
Titlesplit:
door Bart Hendrik van 't Hooft
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Hooft, Bart Hendrik van 't
Uitgever(s):
Martinus Nijhoff
Stamboeknr(s):
76543
Das