Bibliotheek

Gerrit Komrij's De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten
Titelvariant:
De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten
Impressum:
Amsterdam : Prometheus
Jaar:
2007
Reeks:
Taal:
NED
ISBN:
78-90-446-1057-4 (gebonden)
Annotatie:
Met literatuuropgave
Editie:
ISSN:
Illustraties:
Brontitel:
Formaat:
21 cm
Paginas:
1039 pagina's
Attachement:
Titlesplit:
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Komrij, Gerrit
Uitgever(s):
Prometheus
Stamboeknr(s):
76938