Drama

Het woord heeft twee betekenissen: 'toneelstuk' en 'treurspel in een Theater'. Ook in en rond de Poppenkast spelen zich hele drama's af. Al de personages in het Volkspoppenspel zijn de verpersoonlijking van een menselijke (on)deugd: machtsvertoon (Beul), quasi-geleerdheid, domheid, vraatzucht (Monster) en noem maar op. De Poppenspeler identificeert zich dikwijls met de hoofdfiguur. Deze wordt vaak tot spreekbuis gemaakt van wat er leeft onder de bevolking.
Drama
Illustratie uit: Italiaanse kronieken.
Auteurs: Ben van der Velden, Peter Vos.
Impressum: Veen, Amsterdam (1993).
Stamboeknummer: 73.167.