Duvelshoek

Voormalige, bij het Amsterdamse Rembrandtplein gelegen, kleurrijke volksbuurt die bestond uit woonhuisjes, krotten, kelders, kleine bedrijven, kroegjes en logementen. De Duvelshoek ontstond in de zestiende eeuw. Zwervers, bedelaars, reizende muzikanten, kwakzalvers, kunstenmakers, kermisklanten, kooplui en veedrijvers vonden er hun onderkomen. Er woonden ook veel Poppenspelers. Rond 1850 waren in het kermisetablissement 'De Vier Kroonen' kluchten en Poppenkastvertoningen te zien. Een van de bekendste vertolkers van het Jan Klaassenspel, Janus Kabalt (1869-1935), is geboren en getogen in de Duvelshoek. Eind negentiende eeuw is deze zo specifieke volkswijk afgebroken.
Zie ook 't Fluwelen Eindje.
Duvelshoek
Illustratie uit: Doopceel van Jan Claeszen:
kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
Auteur: Wim Meilink.
Impressum: J.H. de Bussy, Amsterdam (1969).
Stamboeknummer: 70.083.