Elk past op zijn zakken

Oud-Hollandse uitdrukking om te waarschuwen voor zakkenrollers. Sta je geboeid te kijken naar een spannend optreden van een straatpoppenkast? Pas dan op dat je niet bestolen wordt! Laat anderen niet hun zakken vullen. Om het Publiek daarvoor te waarschuwen, brachten Poppenspelers op het Frontispies (de bovenkant) van hun Poppenkast soms deze uitdrukking aan.
Elk_past_op
Illustratie uit: Doopceel van Jan Claeszen:
kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
Auteur: Wim Meilink.
Impressum: J.H. de Bussy, Amsterdam (1969).
Stamboeknummer: 70.083.