Epos

Heldendicht. Dikwijls bestaand uit vele episoden. De helden wier roemruchte daden worden bezongen, bereiken soms de status van halfgoden. Zij beschikken over bovennatuurlijke krachten. Behalve door aardse wezens wordt hun wereld bevolkt door fabeldieren, monsters, demonen, heksen en tovenaars. Voor het poppen- en schimmentheater zijn heldendichten een bron waaruit rijkelijk wordt geput. In grote delen van Zuidoost-Azië worden episoden opgevoerd uit de oeroude hindoe-epen Mahabharata. In sommige Europese volkspoppentheatertradities - met name die van Sicilië en België - horen de verhalencyclussen rond Karel de Grote en zijn Paladijnen tot het vaste repertoire.