Kepyak

Bronzen plaatjes, hangen aan de kotak Wayang, de Wayangkist. Worden door een Dalang (poppen- en schimmenspeler) met de rechtervoet bespeeld.
Zie ook Wayang.
Kepyak
Illustratie uit: Wayang kulit: "Javaans poppenspel voor massa en elite".
Auteur: Rien Baartmans.
Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf, Vorchten (1988).
Stamboeknummer: 72.318.