Koddebeier

De Diender, de veldwachter. Een vast personage in de oud-Hollandse Poppenkast. Meestal niet de snuggerste. Wordt ook wel Bromsnor genoemd.
Koddebeier
Illustratie uit: Les méfaits de Gaspard:
Drame comique en 6 actes et 6 tableaux.
Impressum: Guérin-Müller, Paris (18-?).
Stamboeknummer: 70.495.