Margi

Vrouw van de boer Gioppino, de hoofdfiguur van het volkspoppentheater in Bergamo (Italië). Heeft zoals de rest van de grote Gioppino-familie drie knobbels/gezwellen aan de keel. Dit verwijst naar de aandoening struma, die vroeger veel voorkwam bij mensen in de streek rondom Bergamo.
Margi
Illustratie uit: Poppenspe(e)lkwartet.
Auteurs: Hetty Paërl, Otto van der Mieden.
Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf, Vorchten (1991).
Stamboeknummer: 72.787.