Mestre Salas

Belangrijk personage uit het Stangpoppentheater, met name uit de Portugese provincie Alentejo. Mestre Salas fungeert als tussenpersoon tussen de poppen en het Publiek.
Hij is groter dan de andere figuren, die overigens niet meer dan 20 tot 40 cm hoog zijn.
Mestre_salas
Illustratie uit: Poppenspe(e)lkwartet.
Auteurs: Hetty Paërl, Otto van der Mieden.
Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf, Vorchten (1991).
Stamboeknummer: 72.787.