Miniatuur

Op sommige middeleeuwse miniaturen is een Poppenspel weergegeven. Daardoor kunnen wij ons enigszins een beeld vormen van de poppen, de speelwijze en de Poppenspelthema's van die tijd. Uit verschillende miniaturen komt naar voren dat het ridderwezen een stempel drukte op het Poppenspel. Ook aan de hoven van koningen en edelen werd aan Poppenspel gedaan, zo blijkt uit een miniatuur uit het twaalfde-eeuwse handschrift 'Hortus deliciarium' van de abdis Herrad von Landsberg. Twee kinderen doen met twee poppen een riddergevecht na. De ridderfiguren zijn bevestigd aan twee horizontaal lopende koorden, die elkaar in het midden - tussen de poppen - kruisen. De kinderen houden de uiteinden van de koorden in de hand en kunnen zo, door ze aan te trekken of te laten vieren, de ridders hun degens laten kruisen.
Zie ook Castillo.
Miniatuur
Illustratie uit: Handpuppen, Stabfiguren, Marionetten:
gestalten-bauen-spielen.
Auteur: Werner Waldman.
Impressum: Heinrich Hugendubel, M├╝nchen (1986).
Stamboeknummer: 72.333.