Pickelhering

Oorspronkelijk Engelse komische figuur, die door rondtrekkende komedianten vaste voet kreeg in het Duitse volkstheater en vervolgens ook in Nederland. Hij ontleende zijn naam aan de niet te versmaden Pekelharing.
Zie ook  Lievelingshapje of -drank.
Pickelhering
Illustratie uit: Het poppenspel in de Nederlanden.
Auteur: J. Vandenbroucke.
Impressum: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen (1946).
Stamboeknummer: 70.103.