Pop-up-boek

Een beweegbaar prentenboek. In het boek kan men zelf het verhaal tot 'leven' roepen. Met behulp van allerlei vernuftige schuifjes, schijfjes, klepjes, lipjes, spiraalveren enz. kunnen illustraties in beweging worden gebracht. De plaatjes worden als het ware driedimensionaal, de figuren verroeren zich, en poorten en ramen gaan open en dicht. Met een beetje fantasie zou je de oudste exemplaren van de pop-up-boeken kunnen beschouwen als voorloper van de Animatiefilm en de virtuele wereld van cd-rom en internet. Bij deze nieuwe, digitale vorm van informatie-overdracht en amusement zien we eveneens deuren en luiken opengaan. We kunnen met onze blik 'inzoomen' op details van de afbeelding. De computermuis en de Ipad hebben de plaats ingenomen van trekstrook en flapje.
Pop_up_boek
Illustratie uit: Lothar Meggendorfers Spielwelt.
Auteur: Hildegard Krahé.
Impressum: Hugendubel, München (1983).
Stamboeknummer: 70.512.