Rarekiek

Oud-Nederlandse term voor een Kijkkast, oftewel kijkdoos of Peepshow. Kast met daarbinnen een tafereel. Door een of meerdere (kleine) kijkgaten kan men de 'voorstelling' van buitenaf bewonderen. Soms zijn de kijkgaten voorzien van een vergrootglas.
Rarekiek
Illustratie uit: Kijk in 't gat!!!: mimisch-plastisch-dramatisch-rarikikiaansche voorstellingen.
Auteurs: Xezbeth en Beëlsebub, opperhof-geheim-ronzebonnisten et al.
Impressum: Mulder, Amsterdam (1860).
Stamboeknummer: 71.750.