Scapino

Vast personage in de commedia dell'arte. Hij vervult de rol van slimme dienaar en is een variant op de figuur van Brighella. Hij gaat gekleed in een groen-wit gestreept, wijd wambuis en dito broek. Draagt een Halfmasker met daaronder een snor. Zijn hoed is groot en getooid met veren. Hij wapent zich met een houten sabel. Het Nederlandse Scapino Ballet - dat in 1945 werd opgericht door onder meer de in 2002 overleden danspedagoge Hans Snoek - ontleende zijn naam aan deze figuur. De Scapino-figuur gaf dansend, mimespelend en vertellend toelichting op de voorstellingen. Het Scapino Ballet was de eerste dansgroep voor de jeugd in de wereld. Waren in de beginperiode vooral de jongeren de doelgroep, de laatste decennia van de twintigste eeuw richtte het Scapino Ballet zich op volwassenen.
Scapino
Illustratie uit: Ssst... de koning danst...!
Auteurs: Mies Bouhuys, Nicolaas Wijnberg.
Impressum: Scapino, Amsterdam (1955).
Stamboeknummer: 70.958.