Bibliotheek Library

Literatuur
De internationale bibliotheek van het Poppenspe(e)lmuseum – die boeken in meer dan dertig verschillende talen omvat – is gespecialiseerd in het (volks)poppentheater en aanverwante kunsten. Als u op zoek bent naar een specifieke titel of auteur of vrij wilt zoeken, dan kunt u het best een of meerdere woorden tussen "dubbele aanhalingstekens" zetten.
The Puppetry Museum's international library - comprising a collection of books in more than thirty different languages - is specialised in folk and mainstream puppet theatre and related arts. We would like to invite anyone who is interested to consult our collection of books on location, by appointment. We advise you to type one word or a series of words between "inverted commas" if you are looking for a specific title ('titel') or author ('auteur'), or if you prefer to do a free search ('vrij zoeken').