Unima

Union Internationale de la Marionnette. Wereldpoppentheaterorganisatie, opgericht te Praag in 1929. Heeft in tal van landen een centrum. Tot de activiteiten behoort het stimuleren van uitwisseling van Poppenspelers. Eens in de vier jaar wordt in een der lidlanden een internationaal poppentheaterfestival georganiseerd.
Zie ook Doepak nr. 36.
Unima
Illustratie uit: A propos.
Impressum: UNIMA-USA, Waterford (1987).
Stamboeknummer: 74.536.