Wayang kulit purwa

Geliefde Wayangvorm op Midden-Java. Purwa betekent klassiek. De verhalen zijn gebaseerd op de heldendichten Ramayana en Mahabharata. J. Kats vermeldt in zijn in 1923 verschenen standaardwerk 'Het Javaansche Tooneel. Deel I. Wajang Poerwa' het volgende spelfragment. De schone, geliefde prinses Doergandini heeft last van een vreselijke kwaal. Zij geeft een wel zeer onaangename geur af. De koning moet haar verbannen vanwege dit euvel. Op een bepaald moment ontmoet zij - al varend in een bootje - prins Palasara en Semar met zijn zonen. Prins: 'Zeg eens, wat stinkt hier zo? Ik ben niet in staat het uit te houden.' Semar: 'Ja, prins! Ik heb dat allang geroken! Misschien is dat wel van die vrouwen in de schuit. Ik kan echter niet zeggen, of het aan den vóór- of den achtersteven is! Wat is dat toch voor een stank, prins? Van een bok, maar zij is toch geen bok! Van een kreng, maar zij is toch geen kreng!' Toen begonnen Nala Gareng en Petruk de neus in de lucht omhoog te houden. Hoe het met ons 'ruikende' prinsesje afgelopen is, vertelt het verhaal helaas niet.
Zie ook Wayang kulit.
Wayang_kulit_purwa
Illustratie uit: Het Javaansche tooneel: dl. 1: Wajang Poerwa.
Auteur: J. Kats.
Impressum: Commissie voor de Volkslectuur, Weltevreden (1923).
Stamboeknummer: 70.363.