Mysteriespel

Religieuze drama's zoals die in de Middeleeuwen werden opgevoerd in kerken. De meeste gelovigen konden destijds niet lezen of schrijven. Daarom werden bijbelse gebeurtenissen verhaald in spelen, de zogeheten mysteriespelen. Deze opvoeringen worden ook wel Mariaspelen genoemd. Sommigen denken dat hieruit het woord Marionet is ontstaan. Poppen kunnen in sommige opzichten meer dan mensen. Een hemelvaart werd aanschouwelijk gemaakt met een houten beeld dat Christus voorstelde en dat met een koord tot boven in de kerk werd gehesen. Ook liet men op deze manier engelen en Duivels door de lucht zweven. Na verloop van tijd slopen er kluchtige elementen in: grappige Duiveltjes en zotte of domme mensen. Dit ging de paus te ver en hij verbood de bijbelse spelen in de kerk.