Angelica

Vrouwelijk personage uit de epen (heldendichten) rond Karel de Grote en zijn Paladijnen (ridders), die gespeeld worden in het traditionele Stangpoppentheater van Sicilië en Luik. Een groot deel van die verhalen gaat over de strijd tussen de christenen en de als heidens bestempelde mohammedanen. Angelica is een prinses uit een de christenen vijandig gezind Aziatisch land. Ze komt met een snood plan naar Karels hof in Parijs, waar ze met haar exotische schoonheid de harten van alle Paladijnen in vuur en vlam zet. Bij Orlando, Karels eerste paladijn, leiden de liefde en de daarmee gepaard gaande jaloezie zelfs tot waanzin.
Zie ook Ippogrifo, Rinaldo, Siciliaanse Stangpoppen en Tchantchès.
Angelica
Illustratie uit: L'opera dei pupi.
Auteur: Antonio Pasqualino.
Impressum: Sellerio, Palermo (1978).
Stamboeknummer: 70.538.